Citadel Desk hotelski softver

Da li znate ko je noćas bio u vašem krevetu?

Buđenje

… a to bi ste trebali da znate! I ko će biti sutra, sledeće nedelje ili sledećeg meseca.

I da li je gost ranoranilac ili voli duže da spava, koje piće voli da ima u mini baru svog apartmana, da li sam plaća račune, ili mu ih plaća firma. I to bi ste trebali da znate.

Takođe bi trebali da znate da li su vam upravo izdati svi kreveti, šta se dešava u vašem restoranu, u vašim prostorijama za seminare i konferencije, a šta u kuglani.

Trebalo bi da znate kakvo vam je poslovanje u poređenju sa prošlim mesecom, sa prošlom godinom, da li ste angažovali dovoljno ili nedovoljno osoblja, i da li se reklamiranje pismima uopšte isplatilo.

Stvarno ima mnogo toga što vi kao hotelijer danas morate da znate.

Osim, naravno, ako koristite novi program Citadel Desk firme Citadel. U tom slučaju dovoljno je da znate gde je dugme za uključivanje na vašem računaru.

Citadel Desk je kompletno rešenje za hotele. Zbog svog modularnog sistema prilagođen je svima, bez obzira da li imaju 20 ili 1000 soba.

Ali program Citadel Desk uspešno ne koriste samo “klasični” hoteli. Za sve one koji imaju dnevni hotel, gradski hotel, akademski hotel, sajamski hotel, letovališta, apartmane, sobe za izdavanje – za sve one koji primaju goste, one koji upravljaju smeštajem i osobljem, materijalom ili drugim resursima, Citadel Desk je pravo rešenje.

Karakteristike

Citadel Desk radna površina

Citadel Desk desktop

 • podržan rad na Microsoft Windows (XP/Vista/7/8/10) operativnim sistemima
 • rad u mrežnom okruženju
 • jednostavno korišćenje
 • individualno podešavanje za svakog korisnika
 • višejezička podrška (10 jezika istovremeno)
 • adresar klijenata sa istorijom i finansijskim podacima
 • rad sa više kontakata za svaku adresu
 • rad sa dokumentima
 • rad sa artiklima
 • dnevne, mesečne i nedeljne cene
 • upravljanje aranžmanima, sezonskim cenama i popustima
 • sistem korisničkih prava
 • modul za pisma
 • izrada individualnih formulara
 • rad sa fiskalnim štampačima

Rezervacije

Pregled soba

 • Pregled soba
 • brzo rezervisanje preko funkcijskih tastera
 • lista rezervacija
 • pregled soba
 • nedeljni i mesečni pregled
 • upravljanje statusom rezervacije, npr. definitivne, opcione, lista čekanja, kontingenti itd.
 • upravljanje različitim tipovima rezervacija, npr. individualne, firme, grupe, turističke agencije, turoperatori, agenti itd.
 • posebno upravljanje grupnim rezervacijama
 • po želji se mogu dodati posebne informacije o rezervaciji
 • zabrana korišćenja soba (out of order)
 • upravljanje promenom soba
 • automatsko dodeljivanje soba
 • potvrda rezervacije preko programa za obradu teksta (Microsoft Word ili Openoffice Writer) ili E-Mail klijenta

Upravljanje Sales & Catering

 • seminari
 • banketi
 • konferencijske sale

Računi

 • automatska izrada računa na osnovu izvršenih usluga
 • mnogobrojni formati računa, po sobi, po gostu, detalji itd.
 • grupni računi za firme i grupe
 • rad sa artiklima i zalihama
 • slobodno biranje cenovnika
 • slobodno definisanje načina plaćanja (gotovina, strana valuta, kreditne kartice, čekovi, debitori)Adresar
 • raspodela stavki sa jednog računa na druge račune
 • istorija računa
 • prikaz prometa klijenta na više načina
 • upravljanje debitorima
 • završetak dana
 • automatsko upisivanje telefonskih troškova na račun klijenta
 • računi prolaznika

Front Office

Adresar

 • funkcija praćenja
 • brzo čekiranje
 • upravljanje avansom
 • jednostavno upravljanje stavkama koje se ponavljaju, npr. boravišna taksa ili doručak
 • modul za rad sa devizama
 • modul za kasu i bar kasu
 • promene na kasi se evidentiraju sa imenom i vremenom
 • upravljanje depozitima

Izveštaji i statistike

Statistika

 • informacije za menadžera, planiranje rezervacija, zauzetost konferencijskih salaStatistika
 • promet po glavnim grupama
 • statistika o popunjenosti
 • pregled do godinu dana unapred
 • uporedni prikaz sa prethodnim godinama
 • gotovinski tok
 • preko 200 izveštaja već u standardnoj verziji